متحیر

متحیر

What is Ashura ?

In the month of Muharram 61 AH (approx. 20 October 680 AD), an event took place in Iraq at a place known as Kerbala on the bank of the river Euphrates. It seemed in those days insignificant from the historical point of view. A large army which had been mobilised by the Umayyad regime besieged a group of persons numbering less than a hundred and put them under pressure to pay allegiance to the Caliph of the time and submit to his authority. The small group resisted and a severe battle took place in which they were all killed.

It appeared at that time that like hundreds of similar events, this battle would be recorded in history and forgotten in time. However, the events that occurred on the 10th day of Muharram in Kerbala were to become a beacon and an inspiration for future generations.

بایگانی

۱ مطلب با موضوع «اخلاقی» ثبت شده است

Saturday, 28 February 2015، 12:02 PM

سِفله

سلام. در این مطلب می خواهم بگویم که کمی حواسمان به وسایلی که داریم باشد. حواسمان باشد که این وسایل ما را سِفله نکنند. سِفله ای که خداوند در سوره ی تین، بعد از اینکه می فرماید: که به راستی ما انسان را به نیکوترین ساختار آفریدیم، می فرماید"ثم رددناه اسفل سافلین"

شاید هنوز منظور از سِفله بودن و ربطی که به وسایلمان دارد را متوجه نشده باشید، بگذارید جوابتان را با استفاده از سخنی از امام رضا (ع) بدهم و فکر کنم همین سخن، تمام کننده ی مطلبم باشد:

از امام رضا(ع) سوال شد: سفله کیست؟ فـرمـود: آن که چیزى که دارد که از (یـاد) خـدا بـازش دارد.

(تحف العقول, ص 442)

دل نوشت: "اللهم لا تجعلنا فی زمرة السافلین"

۳ نظر 28 February 15 ، 12:02